นโยบายความเป็นส่วนตัว

Mutoday ได้พัฒนา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผย และโอน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชม "แอพพลิเคชั่น" หรือใช้ "บริการ" ของเรา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้มีผลกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม "แอพพลิเคชั่น" หรือใช้ "บริการ" และไม่มีผลกับแอพพลิเคชั่นหรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงแอพพลิเคชั่นหรือบริการของ "ผู้ใช้" Mutoday คนอื่นๆ

 • เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการของเรา

  นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้ "แอพพลิเคชั่น" และ "บริการ" ของเรา โปรดทราบว่าข้อเสนอบริการของเราอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค เราได้กำหนดเงื่อนไขบางประการที่เราใช้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" คุณสามารถดูความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ตัวหนาได้ในส่วนของ คำจำกัดความ โปรด "ติดต่อเรา" ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

  การลงทะเบียน
  เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นหรือใช้บริการของเรา รวมถึง

  ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้
  เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของคุณเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา

  ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน
  เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่แอพพลิเคชั่นของเรา เช่น เพื่อซื้อสินค้าจากผู้ค้า รับชำระเงิน ดำเนินการชำระเงิน หรือชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนเงินที่ส่งหรือร้องขอ จำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อมูลผู้ค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานเชิงเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

  ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนและผู้ติดต่อของคุณ
  อาจจะเป็นการง่ายสำหรับเราที่จะช่วยให้คุณทำธุรกรรมกับเพื่อนและผู้ติดต่อของคุณ หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อกับบัญชีของคุณ หากคุณตั้งการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และตั้งการเชื่อมต่อบัญชีระหว่างอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับบัญชีของคุณ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเมื่อใช้บริการ

  ข้อมูลที่คุณเลือกเพื่อให้เราได้รับบริการเพิ่มเติมหรือบริการออนไลน์เฉพาะ
  ถ้าคุณขอหรือเข้าร่วมคุณลักษณะของไซต์ที่ไม่บังคับหรือร้องขอบริการที่ปรับปรุงแล้วหรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่เป็นตัวเลือก เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ถ้าการใช้ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างไปจากการใช้ที่เปิดเผยใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เราจะมีประกาศแยกต่างหากเพื่อแจ้งให้คุณทราบขณะที่เก็บข้อมูล

  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาของบุคคลภายนอก
  เราได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ให้บริการข้อมูล และศูนย์ข้อมูลเครดิต ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต

  ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการของเรา
  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา กับฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือจากการตอบแบบสำรวจ

 • เหตุใดเราจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้
 • เราประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  เพื่อดำเนินการแอพพลิเคชั่นและให้บริการ
  เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่แอพพลิเคชั่นของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
  • เริ่มต้นการชำระเงิน ชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน เพิ่มมูลค่าไปยังบัญชี หรือจ่ายบิล
  • ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีของคุณ
  • ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี แอพพลิเคชั่น บริการ หรือ Mutoday ของคุณ
  • สร้างการเชื่อมต่อบัญชีระหว่างบัญชีของคุณและบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตและสถานะทางการเงินอื่นๆ ประเมินการสมัคร และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความถูกต้องและการยืนยันตัวตน
  • อัปเดต "บัญชี" และข้อมูลทางการเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของเรา
  เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา

  เพื่อจัดการความเสี่ยงและปกป้องแอพพลิเคชั่น บริการ และคุณจากการฉ้อโกง โดยการยืนยันตัวตนของคุณ
  การใช้เครื่องมือสำหรับความเสี่ยงและฉ้อโกงของ Mutoday ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลอุปกรณ์, ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิค และ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จากแอพพลิเคชั่นของเราและแอพพลิเคชั่นให้บริการ Mutoday เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิดบริการของเรา

  เพื่อทำการตลาดถึงคุณ
  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Mutoday ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับแต่งเนื้อหาทางการตลาดและบริการหรือประสบการณ์บางอย่างของแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความสนใจของคุณบน Mutoday และแอพพลิเคชั่นบุคคลที่สามอื่น ๆ

  เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลซึ่งนำเสนอโดย Mutoday ในแอพพลิเคชั่นและบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอก
  เราอาจใช้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการเก็บรวบรวมตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เพื่อให้คุณได้รับการแสดงผล ฟีเจอร์ บริการ หรือการนำเสนอที่ตรงเป้าหมายในแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อให้บริการออนไลน์เหล่านี้ และ/หรือทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ผู้ค้า บริษัทโฆษณาหรือบริษัทวิเคราะห์ที่ให้บริการออนไลน์เหล่านี้

  เพื่อให้ตัวเลือก ฟังก์ชันการทำงาน หรือข้อเสนอเฉพาะสถานที่แก่คุณ
  ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณผ่านบริการ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชั่นและบริการ ตลอดจนให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล

  เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราและเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของแอพพลิเคชั่นและบริการของเรา
  รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด

  เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
  เราอาจใช้ข้อมูลของคุณที่คุณได้เปิดเผยกับบริการเพื่อให้คำแนะนำในการเชื่อมต่อระหว่างคุณกับผู้ที่คุณอาจรู้จัก ตัวอย่างเช่น เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับคุณผ่านการใช้บริการของคุณหรือผู้ติดต่อของคุณ ตลอดจนข้อมูลที่คุณและคนอื่นๆ ให้ไว้เพื่อแนะนำผู้ที่คุณอาจรู้จักหรืออาจต้องการทำรายการด้วยผ่านทางบริการของเรา ฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะทางสังคมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ง่ายขึ้นต่อการใช้บริการของคุณกับผู้อื่นอาจแตกต่างกันไปตามบริการ

  เพื่อตอบกลับคำขอของคุณ
  เช่น ติดต่อคุณเกี่ยวกับคำถามที่คุณส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

 • เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

  เราอาจเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

  กับสมาชิกบริษัทในเครือของ Mutoday:
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกบริษัทในเครือของ Mutoday เช่น เพื่อให้บริการตามที่คุณต้องการหรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของเรา และเพื่อช่วยให้เราจัดการข้อความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารของ Mutoday

  บริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่เรา:
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การชี้นำและในนามของเรา ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นผู้ให้บริการแก่คุณ เช่น ให้บริการยืนยันตัวตนของคุณ ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้าแก่คุณ

  สถาบันการเงินอื่น ๆ:
  เราอาจเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น SIAM SAISON ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต SAISON สถาบันการเงินดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Mutoday เท่านั้น เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมเพื่อใช้ในการอื่น นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อทำรายการต่างๆ แจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับบัตรที่มีสิทธิ์ของคุณ และอัปเดตข้อมูลทางการเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  ระหว่างบุคคลอื่นเพื่อทำรายการเมื่อคุณใช้บริการ เช่น ผู้ใช้รายอื่น ผู้ค้า และผู้ให้บริการของพวกเขา
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการทำรายการของคุณ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่นที่คุณส่งหรือรับชำระเงินจากผู้ค้า และผู้ให้บริการของพวกเขา เมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่:

  • ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซึ่งจำเป็นต้องใช้อำนวยความสะดวกในการทำรายการ
  • ข้อมูลที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ตลอดจนตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง
  • ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ค้าทำความเข้าใจผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ค้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

  บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต:
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Mutoday หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึง

  • ถ้าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
  • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อหรือขายธุรกิจของ Mutoday ทั้งหมดหรือบางส่วน
  • ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้การบริการ
  • เพื่อช่วยประเมินและจัดการความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันการฉ้อโกงต่อเรา ผู้ใช้ของเรา และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นหรือการใช้บริการของเรา รวมถึงการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา กิจการเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลธรรมดาอื่นๆ และผู้ค้า
  • ให้คู่ค้าธนาคารตามกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรสำหรับการรวมในรายชื่อของผู้ค้าที่ถูกยกเลิก
  • ให้หน่วยงานรายงานเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
  • ให้บริษัทที่เราวางแผนควบรวมกิจการหรือซื้อ
  • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม และหน้าที่การกำกับดูแลกิจการของเรา

  ด้วยความยินยอมของคุณ:
  เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ด้วยความยินยอมหรือคำชี้แนะของคุณ รวมถึงกรณีที่คุณอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบัญชีกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ Mutoday ยังให้ข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้กับบุคคลภายนอก รวมถึงธุรกิจอื่นๆ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ เวลา และเหตุผลที่ผู้ใช้ไปที่แอพพลิเคชั่นและใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการของคุณ เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ

 • เราทำงานร่วมกับบริการและแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร

  สิทธิประโยชน์ที่สำคัญและนวัตกรรมของบริการของ Mutoday คือคุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ “การเชื่อมต่อบัญชี” กับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมต่อที่คุณอนุญาตหรือเปิดใช้งานระหว่าง "บัญชี" ของคุณกับบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ของ Mutoday วิธีการชำระเงิน หรือแพลตฟอร์มที่คุณสามารถควบคุมหรือเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมาย เมื่อคุณอนุญาตการเชื่อมต่อดังกล่าว Mutoday และบุคคลภายนอกจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ โดยตรง ตัวอย่างของการเชื่อมต่อบัญชี ได้แก่

  • การเชื่อมโยงบัญชีของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบริการการส่งข้อความสังคม
  • การเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังการรวมข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ถ้าคุณให้ข้อมูลการเข้าระบบสำหรับบัญชีของคุณแก่บริษัทดังกล่าว
  • การใช้บัญชีของคุณเพื่อทำการชำระเงินให้แก่ผู้ค้าหรืออนุญาตให้ผู้ค้าเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ

  ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมต่อบัญชี เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตัวคุณและการที่คุณใช้บริการของบุคคลภายนอก ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดีย เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียผ่านการเชื่อมต่อบัญชี ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณไปยังบัญชีทางการเงินอื่นๆ โดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการภายนอก เราอาจเข้าถึงยอดคงเหลือในบัญชีและข้อมูลการทำรายการของคุณ เช่น การซื้อสินค้าและการโอนเงิน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกผ่านการเชื่อมต่อบัญชีในลักษณะที่สอดคล้องกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ ข้อมูลที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีจะได้รับการนำไปใช้และเปิดเผยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบัญชี คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อบัญชี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Mutoday เปิดเผยกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย อาจได้รับการเปิดเผยกับบุคคลอื่นบางราย ซึ่งรวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบัญชีหรือแพลตฟอร์ม
 • เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

  เมื่อคุณไปที่แอพพลิเคชั่นของเรา ใช้บริการของเรา หรือไปที่แอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่เราให้บริการออนไลน์ เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนผู้ขาย อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ บริการที่คุณใช้ อีกทั้งเนื้อหาและโฆษณาออนไลน์อื่นๆ วัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและดำเนินการวิเคราะห์ และเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งแอพพลิเคชั่นและบริการของเรา แง่มุมและคุณลักษณะบางอย่างของบริการและแอพพลิเคชั่นของเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานคุกกี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ การใช้งานแอพพลิเคชั่นและบริการของคุณอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้
 • คุณมีตัวเลือกความเป็นส่วนตัวใดบ้าง

  คุณมีตัวเลือกในเรื่องของแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการติดต่อสื่อสารที่อธิบายไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ ตัวเลือกหลายประการของคุณอาจได้รับการอธิบายในขณะที่คุณสมัครสมาชิก หรือใช้บริการ หรือในบริบทของการที่คุณใช้แอพพลิเคชั่น คุณอาจได้รับคำแนะนำและข้อความพร้อมรับระหว่างประสบการณ์การใช้งานในขณะที่คุณใช้บริการ

  ตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของคุณเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ Mutoday ร้องขอ แต่บริการบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่พร้อมให้คุณใช้งาน
  • ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ในระดับอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ Mutoday อาจเก็บรวบรวมและใช้ ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการจำกัดการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว โปรดใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์

  ตัวเลือกเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลซึ่งนำเสนอโดย Mutoday ในแอพพลิเคชั่นและบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอก คุณสามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับบริการ Mutoday อื่นๆ ที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลและเสนอให้แก่คุณในแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกจากบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจให้คำแนะนำและข้อความพร้อมรับเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าของคุณระหว่างประสบการณ์การใช้บริการแก่คุณ
  • การค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่น ถ้ามี คุณสามารถจัดการการตั้งค่าของคุณสำหรับการค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้อื่นจากบัญชีของบริการที่คุณใช้

  ตัวเลือกเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัญชี
  • ถ้าคุณอนุญาตการเชื่อมต่อบัญชีไปยังบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย คุณอาจสามารถจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณจากบัญชีของคุณหรือบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณอาจมี

  ตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
  • ถ้าคุณมีบัญชี โดยทั่วไปคุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยเข้าสู่ระบบและอัปเดตข้อมูลโดยตรงหรือโดยติดต่อเรา ติดต่อเราถ้าคุณไม่มีบัญชี หรือถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

  ประกาศ ข้อความแจ้งเตือน และการอัปเดตจากเรา
  • การตลาด: เราอาจส่งเนื้อหาทางการตลาดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นของเรา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอร่วมกันกับสถาบันการเงิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและสมาชิกบริษัทในเครือของ Mutoday ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความ ป๊อปอัพ การแจ้งเตือนแบบ Push และแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ คุณอาจเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเหล่านี้โดยทำตามคำแนะนำในการติดต่อสื่อสารที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีบัญชีกับเรา คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณในการตั้งค่าบัญชีของคุณ สำหรับข้อความที่ส่งผ่านการแจ้งเตือนแบบ Push คุณสามารถจัดการการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ
  • ข้อมูลและอื่นๆ: เราจะส่งการติดต่อสื่อสารให้คุณเมื่อมีการกำหนดไว้หรือจำเป็นที่จะต้องส่งให้ผู้ใช้บริการของเราทราบถึงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่คุณร้องขอจากเรา คุณไม่อาจเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถปรับสื่อและรูปแบบที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้

 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

  เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ในขณะที่เราอุทิศให้ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาต
 • มีสิ่งใดที่คุณควรทราบอีกบ้าง

  การเปลี่ยนแปลง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้
  เราอาจแก้ไข "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจของเรา แอพพลิเคชั่นหรือบริการ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า “การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย“ ในแอพพลิเคชั่นของเรา นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อีเมลหรือวิธีอื่น

  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น
  การดำเนินงานของเราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ตามแบบ และอื่น ๆ โครงสร้างพื้นฐานและข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เราได้และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในสหรัฐอเมริกา และที่อื่นใด ในโลก เราจะปกป้องข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ ถ้ามีการโอน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณไปยังประเทศอื่น โดยการใช้แอพพลิเคชั่นและบริการของเรา คุณยินยอมให้มีการโอนเงินเข้าประเทศอื่น ๆ ประเทศที่มีกฎการคุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ มากกว่าประเทศของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่ได้เป็นตัวแทนแอพพลิเคชั่นของเราและบริการที่เหมาะสม หรือไม่มีในเขตอำนาจศาลใด ๆ โดยเฉพาะ

 • ติดต่อเรา

  คุณสามารถติดต่อเราได้ถ้าคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และแนวทางปฏิบัติของเรา หรือคำถามเกี่ยวกับ "ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณ
 • คำจำกัดความ

  คุณสามารถติดต่อเราได้ถ้าคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และแนวทางปฏิบัติของเรา หรือคำถามเกี่ยวกับ "ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณ

  ข้อมูลอุปกรณ์ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราเซอร์ของอุปกรณ์ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น Touch ID/ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ)

  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยความเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม โดยใช้เส้นรุ้งและเส้นแวงที่ได้รับผ่านทางจีพีเอส ไวไฟ การตรวจสอบแบบสามด้านของไซต์มือถือ บริการบางอย่างของเราอาจขอการอนุญาตจากคุณเพื่อให้เปิดเผยตำแหน่งปัจจุบันของคุณ แอพพลิเคชั่นและบริการบางอย่างต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณไม่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แอพพลิเคชั่นหรือบริการของเราอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการนั้นๆ

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลภายที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกระบุหรือที่สามารถระบุได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” สามารถรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่ง) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรชำระเงิน อีเมล หมายเลขบัตรชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินอื่นๆ เลขที่บัญชี วันเดือนปีเกิด และข้อมูลประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ (เช่น หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขประจำตัว ID หนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม และ ID ผู้เสียภาษี) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจง

  ขั้นตอน หมายถึง วิธีการหรือวิธีใดๆ ที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรืออื่นๆ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการอย่างเป็นระบบ การวางโครงสร้าง การเก็บ การดัดแปลงหรือการแก้ไข การสืบค้น และการให้คำปรึกษา การเปิดเผยข้อมูลโดยการส่งข้อมูล หรือการเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้ด้วยวิธีอื่นใด การจัดวางหรือการรวม การจำกัด การลบล้าง หรือการทำลายของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริการ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชัน และแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันและบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอให้คุณโดย Mutoday ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ การชำระเงินได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Mutoday

  แอพพลิเคชั่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชัน และแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันและบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอให้คุณโดย Mutoday ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ การชำระเงินได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Mutoday

  ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิค หมายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าใช้แอพพลิเคชั่นหรือบริการ ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิคทำให้เราทราบวิธีการที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นและบริการ เช่น สิ่งที่คุณค้นหาและดูในแอพพลิเคชั่น และวิธีที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงอยู่ IP สถิติเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดหรือดู หน้าแอพพลิเคชั่นคุณเข้า แอพพลิเคชั่นที่คุณไปมาก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมาถึงที่แอพพลิเคชั่นและข้อมูลการใช้งานและการค้นหาอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยคุกกี้

  ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้บริการหรือเข้าถึงแอพพลิเคชั่น และได้ก่อตั้งความสัมพันธ์กับ Mutoday (ตัวอย่างเช่น โดยการเปิดบัญชีและยอมรับตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ Mutoday) หรือใช้บริการในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือประเภทอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมในการทำรายการ